ผลิตภัณฑ์

ไม้แปรรูป

ไม้พื้น

 

หนา [”] กว้าง [”] ยาว [m]
1 – 1.5 4 0.6 – 2.7
1 – 1.5 6 0.6 – 2.7
1 – 1.5 8 1 – 2.7
1 – 1.5 10 1 – 2.7

ไม้แปรรูป

 

หนา [”] กว้าง [”] ยาว [m]
1 2 – 10 1.0 – 8.0
1.5 3 – 12 1.0 – 8.0
2 4 – 12 1.0 – 8.0
4 4 – 12 2.0 – 8.0
5 5 2.0 – 8.0

ไม้บันได

 

หนา [”] กว้าง [”] ยาว [m]
1 – 1.5 8 1.2-1.5
1 – 1.5 10 1.2-1.5
1 – 1.5 12 1.2-1.5

บริษัท โกลเด้นกรุ๊พ มาสเตอร์เทรด จำกัด

216/78 อาคารโกลเด้นกรุ๊พ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120