เกี่ยวกับเรา

GOLDEN GROUP

กลุ่มบริษัทโกลเด้นกรุ๊พ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทโกลเด้นกรุ๊พมุ่งมั่นที่จะเติบโตในธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง แก่ลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยนโยบายการทำธุรกิจด้วยความซื่อตรงกับคู่ค้า จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพด้วยราคายุติธรรม และบริการที่ดี เพื่อให้ทั้งบริษัทฯและคู่ค้าของเราสามารถเติบโตไปด้วยกัน

ปัจจุบันทางบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการนำระบบการจัดการบริหารสินค้าที่ทันสมัยและกระบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้ามาใช้ เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการให้กับลูกค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มร้านค้าปลีก, ร้านค้าส่ง, บริษัทเอกชน, หรือผู้รับเหมาทั่วประเทศ โดยมีทีมงานมืออาชีพในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างมากกว่า 30 ปี

ผลิตภัณฑ์ของโกลเด้นกรุ๊พสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตภัณฑ์กลาสไฟเบอร์ และผลิตภัณฑ์วัสดุปูพื้น

เหล็ก

กลาสไฟเบอร์

วัสดุปูพื้น

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
เพื่อความยั่งยืน

พันธกิจ

1. ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้ารายใหญ่
และรายย่อยด้วยสินค้าคุณภาพได้อย่างครบถ้วน

2. พัฒนาองค์กร เพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
สมัยใหม่ของลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ให้มีประสิทธิภาและมาตรฐานสูงสุด

ค่านิยม


โครงการอ้างอิง


บริษัท โกลเด้นกรุ๊พ มาสเตอร์เทรด จำกัด

216/78 อาคารโกลเด้นกรุ๊พ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120