เกี่ยวกับเรา

GOLDEN GROUP

กลุ่มบริษัทโกลเด้นกรุ๊พ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าไม้แปรรูปจากต่างประเทศและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยผ่านกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปคุณภาพสูง เพื่อนำเสนอและจัดจำหน่ายสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทโกลเด้นกรุ๊พมุ่งมั่นที่จะเติบโตในธุรกิจและเป็นผู้นำด้านเหล็กกัลวาไนซ์ ไม้แปรรูป และวัสดุปูพื้น ด้วยนโยบายการทำธุรกิจด้วยความซื่อตรงกับคู่ค้า จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพด้วยราคายุติธรรม และบริการที่ดี เพื่อให้ทั้งบริษัทฯและคู่ค้าของเราสามารถเติบโตไปด้วยกัน

ปัจจุบันทางบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการนำระบบการจัดการบริหารสินค้าที่ทันสมัยและกระบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้ามาใช้ เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการให้กับลูกค้าของเรา และตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าโครงการ, ร้านค้าปลีก, ร้านค้าส่ง, บริษัทเอกชน, หรือผู้รับเหมาทั่วประเทศ โดยมีทีมงานมืออาชีพในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างมากกว่า 30 ปี

ผลิตภัณฑ์ของโกลเด้นกรุ๊พสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็ก ผลิตภัณฑ์กลุ่มไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเบื้องปูพื้นและสุขภัณฑ์

กลุ่มเหล็ก

กลุ่มไม้แปรรูป

กลุ่มกระเบื้องปูพื้น
และสุขภัณฑ์

วิศัยทัศน์

เป็นผู้นำระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เหล็กกัลวาไนซ์
ไม้แปรรูป และวัสดุปูพื้น

พันธกิจ

1. ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้ารายใหญ่
และรายย่อยด้วยสินค้าคุณภาพได้อย่างครบถ้วน

2. พัฒนาองค์กร เพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
สมัยใหม่ของลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ให้มีประสิทธิภาและมาตรฐานสูงสุด

ค่านิยม


โครงการอ้างอิง


บริษัท โกลเด้นกรุ๊พ มาสเตอร์เทรด จำกัด

216/78 อาคารโกลเด้นกรุ๊พ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120