ผลิตภัณฑ์

เหล็กกัลวาไนซ์

ท่อเหลี่ยม

 

ขนาด OD [mm x mm] ความหนา [mm] น้ำหนัก +/- [kg] ความยาว [m]
1/2″x1/2″ 12.7×12.7 0.4 – 1.2 1.0 – 2.6 6
3/4″x3/4″ 19×19 0.7 – 1.4 2.4 – 4.6 6
1″x1″ 25×25 0.7 – 1.6 3.2 – 7.0 6
1″x1″ 24×24 1.1 – 1.4 4.7 – 5.1 6
1-1/4″x1-1/4″ 31×31 1.0 – 1.8 5.6 – 9.2 6
1-1/2″x1-1/2″ 38×38 0.8 – 1.8 5.5 – 12.0 6
2″x2″ 50×50 1.1 – 2.0 10.3 -18.5 6
3″x3″ 75×75 1.4 – 2.0 17.5 – 27.0 6
4″x4″ 100×100 1.4 – 2.3 24.5 – 42.5 6
5″x5″ 125×125 2.1 – 2.7 46.5 – 63.3 6
6″x6″ 150×150 2.9 – 3.2 79.5 – 87.8 6

ท่อแบน

 

ขนาด OD [mm x mm] ความหนา [mm] น้ำหนัก +/- [kg] ความยาว [m]
1″x1/2″ 25.4×12.7 0.7 – 1.4 2.4 – 4.5 6
1-1/2″x3/4″ 37.5×19 0.7 – 1.2 3.8 – 6.2 6
2″x1″ 50×25 0.7 – 1.7 4.9 – 11.1 6
2″x1″ 48×24 1.1 – 1.5 7.2 – 9.8 6
3″x1-1/2″ 75×38 1.1 – 2.0 11.2 – 20.7 6
3″x1-1/2″ 70×33 1.0 – 2.0 9.3 – 18.8 6
4″x2″ 100×50 1.1 – 2.3 15.0 – 30.8 6
4″x2″ 95×45 1.1 – 2.3 14.0 – 25.4 6
5″x2″ 125×50 1.9 – 2.3 30.0 – 36.1 6
6″x2″ 150×50 1.7 – 2.3 31.2 – 42.0 6

ท่อกลม

 

ขนาด OD [mm x mm] ความหนา [mm] น้ำหนัก +/- [kg] ความยาว [m]
1/2″ 19.6 0.7 – 0.9 2.2 – 2.5 6
3/4″ 25.4 0.7 – 0.9 2.6 – 3.3 6
1″ 31.8 0.7 – 0.9 3.3 – 4.2 6
1-1/4″ 41.3 0.7 – 0.9 4.3 – 5.5 6
1-1/2″ 45.7 0.7 – 0.9 4.7 – 6.0 6
2″ 58.5 0.7 – 0.9 6.0 – 7.8 6

ท่อประปาคาดเหลือง

 

ขนาด OD [mm x mm] ความหนา [mm] น้ำหนัก +/- [kg] ความยาว [m]
1/2″ 19.6 1.0 & 1.6 2.7 & 4.5 6
3/4″ 25.4 1.0 & 1.6 4.4 & 5.8 6
1″ 31.8 1.0 & 1.6 4.6 & 7.3 6
1-1/4″ 41.3 1.0 & 1.6 6.0 & 9.6 6
1-1/2″ 45.7 1.0 & 1.6 6.7 & 10.7 6
2″ 58.5 1.0 & 1.6 8.6 & 13.7 6

ท่อประปาคาดแดง

 

ขนาด OD [mm x mm] ความหนา [mm] น้ำหนัก +/- [kg] ความยาว [m]
1/2″ 19.6 1.2 – 1.4 3.3 – 3.9 6
3/4″ 25.4 1.2 – 1.4 4.4 – 5.1 6
1″ 31.8 1.2 – 1.4 5.6 – 6.5 6
1-1/4″ 41.3 1.2 – 1.4 7.2 – 8.4 6
1-1/2″ 45.7 1.2 – 1.4 8.0 – 9.4 6
2″ 58.5 1.2 – 1.4 10.3 – 12.0 6

ท่อประปาปลายเกลียว

 

ขนาด OD [mm x mm] ความหนา [mm] น้ำหนัก +/- [kg] ความยาว [m]
1/2″ 20.8 1.6 – 1.9 4.5 – 5.3 6
3/4″ 26.1 1.6 – 1.9 6.0 – 7.1 6
1″ 32.6 1.6 – 1.9 7.5 – 8.9 6
1-1/4″ 41.1 1.6 – 1.9 9.8 – 11.6 6
1-1/2″ 47.0 1.9 – 2.1 12.6 – 13.9 6
2-1/2″ 74.2 1.9 – 2.1 20.2 – 22.3 6

ตัวซี

 

ขนาด OD [mm x mm] ความหนา [mm] น้ำหนัก +/- [kg] ความยาว [m]
C3 75x45x15 0.9 – 2.3 7.5 – 18.9 6
C4 100x50x20 1.1 – 2.3 11.3 – 23.7 6
C5 125x50x20 1.6 – 2.3 18.0 – 26.5 6
C6 150x50x20 1.6 – 2.3 20.0 – 28.7 6

เหล็กแผ่น

 

ขนาด OD [mm x mm] ความหนา [mm] น้ำหนัก +/- [kg] ความยาว [m]
4″x8″ 1219×2438 0.48 – 1.2 11.4 – 28.2 6

บริษัท โกลเด้นกรุ๊พ มาสเตอร์เทรด จำกัด

216/78 อาคารโกลเด้นกรุ๊พ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120